Phim Sứ Mệnh Của Tôi trọn bộ

Phim Sứ Mệnh Của Tôi trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39

Diễn viên : Hải Đốn, Ôn Hồng.

Nội Dung phim sứ mệnh của tôi: Triệu Truyền Kỳ nhận mệnh lệnh từ cấp trên. Anh mang theo một đội quân thực hiện nhiệm vụ vẫn chuyển văn kiện quan trọng đến tổng cục bát lộ quân. Không may trên đường vận chuyển gặp quân Nhật tập kích. Triệu Truyền Kỳ lệnh cho thuộc hạ giơ cờ trắng đầu hàng nhưng thật ra đó chỉ là mưu kế đánh lạc hướng của anh.

Phim Sứ Mệnh Của Tôi

Hành động đầu hàng này đã bị hai đồng chí Đảng Cộng Sản đến để tiếp viện bắt gặp. Họ cảm thấy anh làm vậy là sỉ nhục bát lộ quân. Thêm vào đó là việc một đồng chí chỉ ra Triệu Truyền Kỳ làm phản, nên từ đó bát lộ quân luôn nghi ngờ anh. Triệu Truyền Kỳ biết được trong nội bộ bát lộ quân có gián điệp muốn vu oan cho mình. Nên anh quyết định tiếp tục để Đảng Cộng Sản tin rằng mình là phản đồ và đi theo một thổ phỉ. Anh dẫn dắt nhóm thổ phỉ đó tập luyện binh thao võ lược để chuẩn bị kháng Nhật.

https://www.youtube.com/watch?v=0jB0SDEX-GU

Add your comment

Your email address will not be published.