Phim Tâm Dao vi hành trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25

Diễn viên: Cao Cơ Tài, Cao Thái Vũ, Đại Văn Văn, Lưu Chiêu Hoành.

Phim Tâm Dao vi hành (Công Chúa Giá Đáo 2019 – The Princess Comes Across). Tâm Dao là nàng công chúa có tính cách nghịch ngợm; được yêu chiều hết mực đã trốn thoát khỏi trận hoả hoạn từ tẩm điện của vua. Phải bước chân vào con đường đến với nhân gian, chu du các nước.

Phim Tâm Dao vi hành.

Vì tính cách trượng nghĩa và hiếu kì đã khiến nàng trở thành người phân xử vụ kiện giải oan cho dân, giúp đỡ bách tín. Trong lúc tiến gần đến chân tướng thì cuộc thám hiểm đặc sắc cũng vừa bắt đầu…

Add your comment

Your email address will not be published.